Czym jest Honor i bycie w Prawdzie?

W dzisiejszej transmisji porozmawiamy o wdzięczności za życiową mądrość, o prowokacji na poziomie EGO, o tych sprawach które są ważne dla każd-EGO z nas.

Czym są Święte Rośliny?

Czym jest Honor i bycie w Prawdzie?

Dotkniemy też innych ważnych kwestii dotyczących organizacji Ariowie.

Zapraszam

Artur Nowacki

FaceBook

YouTube: Nadziemna TV

Zobacz: AFFIDAVIT – Artur Władysław Nowacki

Działamy na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 54, pkt 1. oraz Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Art. 29. Prawo cytatu Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.

Art. 291. Korzystanie z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury. Wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości.