Nick: Jarol

Garść bajów opartych na faktach…

Marzenia o prawdziwej wolności nie zanikają mimo upływu lat, wolność czy niezależność od kogokolwiek czy czegokolwiek są w naturze każdej żywej człowieczej istoty. Jedynie nasze ograniczenia mogą nas zniewalać, ale to nam nie koniecznie musi przeszkadzać bo te ograniczenia są nasze i tylko nasze. Do nas należy decyzja co z nimi zrobimy.

Pojawienie się przestrzeni internetowej przyniosło, możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. I ten moment był dla mnie i nie tylko dla mnie, możliwością zapoznania się z koncepcjami budowania przestrzeni prawdziwej wolności wspólnie z innymi istotami człowieczymi. I w ten, między innymi, sposób trafiłam na platformę Ariów.

Skąpa, bo dotychczas utajniona, wiedza historyczna o plemionach słowiańskich była dość szeroko dostępna właśnie też na stronach w przestrzeni Ariów. Fakt ten skłonił mnie do zapoznania się z dalszymi przestrzeniami oferowanymi przez portal. Po wypełnieniu Deklaracji Suwerena i zgłoszeniu o jej i podpisaniu, dość szybko znalazłem się w stałym zespole Rady Prawa. Trafiłem akurat na moment kiedy powstała koncepcja tworzenia Rad o różnej tematyce czy specjalności. I tak grupa kilkudziesięciu Suwerenów w przestrzeni wirtualnej zaczęła budować fundamenty pod tworzące się nowe Suwerenne Państwo Polskie. Suwereni stałego zespołu Rady Prawa przekopując się przez pokłady własnej niewiedzy i ograniczeń, po uporządkowaniu i usystematyzowaniu celów i zadań na odbytych kilkudziesięciu spotkaniach w przestrzeni wirtualnej, stanęli przed dylematem, że tak naprawdę nie mają pojęcia o strukturze budowanego przez siebie, między innymi, zalążka państwowości. Zaczęły pojawiać się pytania czy powstałe Rady są administracją, jaka jest rola Rady Posłów jeżeli wszyscy są równi względem prawa naturalnego to czy istnieje hierarchia zależności, jeżeli tak, to jaka? Kto od kogo zależy i w jakim zakresie, może jest inne rozwiązanie?

W międzyczasie dochodziły do nas informacje o banowaniu, czyli wykluczeniu dostępu do przestrzeni wirtualnej Ariów. Koordynatorzy i sekretarze Rad po spotkaniach na Radzie Suwerenów zaczęli rozpowszechniać informacje, że jakoby Konstytucja Suwerenów IIRP jest nieważna w sensie że nie obowiązuje Suwerenów. Koordynator i sekretarz Rady Prawa na jednym ze spotkań Rady Suwerenów zaczęli dopytywać o uprawnienia Suwerenów pełniących funkcje Posłów, oraz czy istnieje jakaś grupa decyzyjna, bliżej oficjalnie nie znana szerszemu gronu Suwerenów itp. Po tym zdarzeniu atmosfera zrobiła się nerwowa i już dnia następnego koordynator oraz skarbnik RP zostali ukarani dwutygodniowym banem. Napięcie rosło, a wraz z upływem czasu klimat wokół niejasnej procedury banowania zagęszczał się… Pozostali Suwereni zaangażowani w prace RP zaczęli przygotowywać protesty na decyzje Rady Posłów z żądaniem o przedstawienie umocowania decyzji w obowiązującym Suwerenów prawie naturalnym. Pojawiły się żądania zastosowania, niezbywalnej możliwości obrony, dla strony obwinionych Suwerenów.

Powstała wtedy koncepcja, rozpowszechniana na blogach komunikatora Ariów i Suwerenów, że to nie Posłowie tylko Administrator bloga, korzystając ze swoich uprawnień zgodnych z regulaminem, podjął decyzję o dwutygodniowe zawieszenie w dostępie do komunikatora. Pojawiły się w przestrzeni komunikatora wpisy o wyższości regulaminu nad Konstytucją i takie temu podobne bzdety, które pojawiają się wtedy kiedy w pośpiechu trzeba zatuszować, ujawniającą się fikcje. Takie niby prawo – jedno władnie ustanowione przez samozwańczego zarządce wirtualnej włości. Po tygodniu pozostali Suwereni RP i nie tylko, w potyczkach na zgromadzeniach Rady Suwerenów i Rady Ariów o przedstawienie uzasadnienia decyzji o banowaniu bez możliwości obrony, uzyskali tyle że, koordynator i sekretarz RP zostali „przywróceni do łask”. Było po drodze, tuż po ułaskawieniu, kilka (fałszywych?) propozycji, bezpośrednio do „ułaskawionego” sekretarza ze strony admina, o podjęcie wraz z nim współpracy nad przygotowaniem ważnego projektu (?), ale wspomniane zabiegi, nie spotkały się z oczekiwanym aplauzem.

c.d.n.

Nick: Jarol